NAJNOVIJE

Zaštita zaraka i ozonskog omotačaZaključajGarancija

13.2.2017, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Vezano na zaštitu zraka i ozona molim informaciju što trebamo napraviti obzirom da imamo rashladnu komoru na skladištu koja sadrži oko 3,5 kg radne tvari(R404A) i dva klimatizirana kombija, te nekoliko klima uređaja na lokacijama? Molim ... cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi
Povezani

Zbrinjavanje muljeva iz septičkih jamaZaključajGarancija

15.1.2017, mr. sc. Sanja Grabar dipl. ing. kem., Izvor: Verlag Dashöfer
Koja je zakonski propisana dokumentacija za zbrinjavanje muljeva iz septičkih jama? Treba li skupljaču otpada predati ispunjen i ovjeren prateći list za otpad KB 20 03 04? Prilikom predaje muljeva iz septičkih jama ovlaštenom skupljaču otpada potrebno ... cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi
Povezani

Odluka o proglašenju Zakona o zaštiti okoliša,ZaključajGarancija

11.1.2017, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Hrvatski sabor je u srpnju 2015. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj:78/15) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. godine. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ... cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015Povezani

Usvojen Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.Garancija

9.1.2017, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. usvojen je na današnjoj sjednici Vlade RH. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković uvodno je kazao kako je donošenje Plana važan preduvjet za korištenje sredstava iz Operativnog ... cijeli tekst
Povezani
NAJČITANIJE

Otpad od hraneGarancija

25.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
Rasipanje hrane tj. odbacivanje hrane koja se još uvijek može iskoristiti aktualna je i prioritetna tema. U proizvodnji, distribuciji i skladištenju hrane iskorištavaju se prirodni resursi, a moguće se proizvode i negativni utjecaji na okoliš. Pitanja ... cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi
Povezani

POVJERENIK ZA OTPADArhiva

19.6.2015, mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Vlada Republike Hrvatska zadužila je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode da rješavanje pitanja gospodarenja otpadom postavi kao jedno od prioritetnih pitanja u svom djelokrugu. Vlada Republike Hrvatska zadužila je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ... cijeli tekst
Povezani

Gospodarenje elektroničkim otpadomGarancija

26.5.2016, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer
U skladu s Pravilnikom o gospodarenju elektroničkim otpadom člankom 3. stavkom 8. gospodarenje elektroničkim otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade elektroničkog otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te ... cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi
Povezani

e-ONTO, elektronički Očevidnik o nastanku i tijeku otpadaZaključajGarancija

8.11.2016, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer
Prema članku 45. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Očevidnik o nastanku i tijeku otpada vodi osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom. ... cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi
Povezani

Gospodarenje otpadnim uljimaGarancija

10.5.2016, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović , Izvor: Verlag Dashöfer
U skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima člankom 4. gospodarenje otpadnim uljima je skup mjera koje obuhvaćaju sakupljanje otpadnih ulja radi materijalne oporabe ili korištenja u energetske svrhe ili nekog drugog načina konačnog zbrinjavanja kada ... cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi
Povezani
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Održivo gospodarenje otpadom – NAJNOVIJE IZMJENE U OBRASCIMA O GOSPODARENJU OTPADOM – Prijava podataka u registar onečišćavanja okoliša

Zbog stupanja na snagu novog Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) i primjene novih viših pragova mnogi poslovni subjekti RH više ne podliježu prijavi u ROO. No poslovni subjekti koji podliježu obvezi prijave u ROO, podatake moraju prijaviti na novim obrascima koji su definirani u  Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15).  Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima. Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine 87/15) u punu primjenu, stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine, odnosno prijava podataka u Registar onečiščavanja okoliša za 2016. godinu mora se raditi na novim obrascima, danim u Pravilniku. 

Namjena je dodatno obrazovati i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema zakonskim obvezama i Pravilniku:

  1. Zakonodavni okvir u RH - Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) definicije, obveze, odgovornosti gospodarskih subjekta koji generiraju otpad
  2. Gospodarenje otpadom - što obuhvaća, kako pratiti sustav gospodarenja otpadom u svojoj radnoj sredini
  3. Obveze operatera u sustavu gospodarenje otpadom - Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, NN 51/14; 121/15, 132/15) i nova dokumentacija koja prati gospodarenje otpadom: prateći list, ONTO obrazac, način prijave NOVI OBRASCI prijave u Registar onečišćavanja okoliša  

 

Predavač: mr.sc. Sanja Grabar dipl.ing.kem.

PARTNERI