NAJNOVIJE

Obavijest o podacima MinistarstvaGarancija

26.10.2016, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode promijenilo je naziv u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Ostali podaci Ministarstva, uključujući OIB i MB, ostaju nepromijenjeni Ministarstvo zaštite okoliša i prirode promijenilo je naziv u Ministarstvo ... cijeli tekst
Povezani

Otpad od hraneGarancija

25.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
Rasipanje hrane tj. odbacivanje hrane koja se još uvijek može iskoristiti aktualna je i prioritetna tema. U proizvodnji, distribuciji i skladištenju hrane iskorištavaju se prirodni resursi, a moguće se proizvode i negativni utjecaji na okoliš. Pitanja ... cijeli tekst
Povezani

Donesen pravilnik o termičkoj obradi otpadaGarancija

24.8.2016, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Navedenim tekstom obrađujemo problematiku u svezi postupaka obrade otpada koji su regulirani novim Pravilnikom o termičkoj obradi otpada koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 75/16., te se primjenjuje od 25. kolovoza 2016. godine. ... cijeli tekst
Povezani

Energetska učinkovitost i obveze tvrtke koje imaju u svezi togaGarancija

Što je energetska učinkovitost? To se često pitanje postavlja i zasigurno će biti jedno od pitanja budućnosti. Odgovor bi mogao biti da je to, zbroj isplaniranih i provedenih mjera ... cijeli tekst
Povezani
NAJČITANIJE

Energetska učinkovitost i obveze tvrtke koje imaju u svezi togaGarancija

Što je energetska učinkovitost? To se često pitanje postavlja i zasigurno će biti jedno od pitanja budućnosti. Odgovor bi mogao biti da je to, zbroj isplaniranih i provedenih mjera ... cijeli tekst
Povezani

POVJERENIK ZA OTPADArhiva

19.6.2015, mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Vlada Republike Hrvatska zadužila je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode da rješavanje pitanja gospodarenja otpadom postavi kao jedno od prioritetnih pitanja u svom djelokrugu. Vlada Republike Hrvatska zadužila je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ... cijeli tekst
Povezani

AMBALAŽNI I AMBALAŽNI OTPAD - dileme, zablude, uspjesiZaključajGarancija

21.12.2015, dr. sc. Zlatko Milanović, Izvor: Verlag Dashöfer
Ambalažni otpad u novom mileniju izaziva sve veću pozornost. U Republici Hrvatskoj (RH) od osnutka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) 2002./2003. godine otpadna ambalaža sustavno izaziva veće ili manje rasprave. Nevladine udruge i ... cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi
Povezani

Bioreaktorsko odlagalište i NOVI Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpadaGarancija

27.11.2015, dr. sc. Zlatko Milanović, Izvor: Verlag Dashöfer
a) Prijenos EU propisa u Pravilnik Članak 1. Pravilnika prenosi na pravni poredak sljedeće Direktive i Odluke Europske unije: Direktiva 1999/31/EZ (26. travanj 1999. o odlagalištima otpada, s izmjenama iz 2011. godine za skladištenje ... cijeli tekst
Povezani

Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvariGarancija

9.3.2015, mr. sc. Hrvoje Buljan dopl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Članak 132. (1) Agencija ustrojava i vodi registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari te vodi očevidnik prijavljenih velikih nesreća. (2) Sadržaj i način vođenja registra i očevidnika iz stavka 1. ovoga ... cijeli tekst
Povezani
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Održivo gospodarenje otpadom – NOVI IZAZOVI


Otpad je civilizacijska kategorija i sastavni je dio svake ljudske aktivnosti. U drugoj polovini 20 stoljeća brzim razvojem tehnologija i nekontroliranim iskorištavanjem resursa na zemlji, kao i porastom broja stanovnika i koncentriranjem u velike gradove pojavio se ogromni problem otpada. Proizvodnja i potrošački mentaliteti doveli su do stvaranja velikih količina otpada koje su počele ugrožavati zdravlje ljudi, okoliš. Za njegovo rješenje, razvijeni su zakonodavni okviri kako bi se uvela kontrola i nadzor nad otpadom, tehnologije obrade kako bi se smanjio doticaj otpada s okolišem, smanjili štetni utjecaji otpada na zdravlje ljudi i okoliš.Pokazalo se da to nije dovoljno već da je nužno promijeniti pristup gospodarenju otpadom na način da se ne razmišlja o obradi otpad već o njegovoj prevenciji i smanjenju te novom izvoru sirovina. 

Predavač:

PARTNERI